Voor Mantelzorgers

De VMCA biedt mantelzorgers een plek waar zij terecht kunnen voor informatie en advies, een persoonlijk gesprek, maar ook groepsbegeleiding. Mantelzorgers die er even tussenuit willen kunnen de hulp inroepen van een vrijwilliger en daarnaast bieden we ontspanning, cursussen en trainingen. ​​

Belangenbehartiging mantelzorg (BMA)
De VMCA behartigt de belangen van mantelzorgers in nauwe samenwerking met de BMA. De BMA bestaat uit een groep betrokken mantelzorgers die de situaties en behoeften van mantelzorgers inventariseert. Deze signalen worden gebruikt om samenwerkingspartners, media, gemeente en politiek te informeren over de situatie, behoeften en knelpunten van mantelzorgers. (zie mantelzorggids).


Behoeftepeilingen
De VMCA heeft knelpunten geïnventariseerd van mantelzorgers met betrekking tot ervaringen rond vervoer, veranderingen in de zorg en de transitie in het sociaal domein. Naar aanleiding hiervan is in 2014 een aantal informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren voor mantelzorgers georganiseerd waar de gemeente Almere uitleg heeft gegeven over de veranderingen in de zorg. Ook is een themabijeenkomst over rechten van mantelzorgers binnen de gezondheidszorg aangeboden en zijn mantelzorgers gevraagd om hun positieve tips vanuit de praktijk te delen.


Mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment, een blijk van waardering vanuit de overheid, houdt in 2015 op te bestaan. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar de gemeenten. Door middel van een  themabijeenkomst is mantelzorgers gevraagd om mee te denken over een goede vervanging van het mantelzorgcompliment. Het doel is deze nieuwe vorm van waardering voor alle mantelzorgers beschikbaar te stellen. Mantelzorgers die deelnemen aan een in te stellen klankbordgroep zullen samen met de BMA en de accounthouder mantelzorg van de gemeente de ideeën die zijn ontstaan verder uitwerken in een plan.


Wat als de mantelzorger uitvalt?
In 2014 is er in samenwerking met een stagiaire van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar ‘Wat als de mantelzorger uitvalt?’. Voor dit onderzoek heeft een focusgroep mantelzorgers meegepraat over zorgen rond uitval van de mantelzorger en  kennis van, behoefte aan en gebruik van respijtzorg en noodopvang. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2015 beschikbaar komen.


Formeel en informeel
Op de SOS-dagen voor medewerkers van gezondheidscentra in Almere heeft de VMCA voorlichting gegeven over mantelzorg en ondersteuning die de VMCA kan bieden. Daarnaast is er informatiemateriaal over mantelzorg voor de huisartsenpraktijk ontwikkeld en verspreid.

De VMCA in de ketenzorg dementie

In de komende jaren groeit Almere mee in de algemene trend van vergrijzing. Daarmee zal ook het aantal ouderen met dementie  toenemen. De maatschappelijke relevantie voor de ziekte dementie is groot. Zolang we niets aan de aandoening kunnen doen, is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor preventie en vroegsignalering en op deze manier de kwaliteit van het leven van deze ouderen en hun omgeving te kunnen waarborgen en de kosten te beheersen. 


De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per situatie. In de meeste gevallen zal de partner of een familielid het zogenaamde ‘niet pluis gevoel’ aangeven bij de mensen om hen heen.  Aanleiding zijn subtiele maar steeds terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Deze veranderingen worden ten onrechte vaak beschouwd als behorend bij de leeftijd, waardoor men geen hulp of advies zoekt. Het is van belang dat mensen die te maken hebben met ouderen, als professional, als vrijwilliger of anderszins in hun werk, deze signalen herkennen. Zij kunnen ouderen en hun partners informeren en motiveren om hun klachten te laten onderzoeken en hulp of begeleiding te vragen.


De VMCA is vertegenwoordigd in zowel het ketennetwerk als de stuurgroep dementie. Dit is een samenwerking tussen alle partners in Almere die deel uitmaken van de ketenzorg dementie. Het doel van het netwerk is signaleren, informeren, adviseren, samenwerken en het ontwikkelen van nieuw aanbod. Het ketennetwerk maakt jaarlijks een jaarplan waarin de speerpunten worden benoemd.

Kijk wat we doen 

voor mantelzorgers