video-play-button

Voor het vrijwilligerswerk

Om het vrijwilligerswerk in Almere te versterken en ontwikkelen is een goede samenwerking met organisaties, bedrijven en inwoners nodig. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn in de stad. In 2014 heeft de VMCA hiertoe diverse initiatieven ontplooid.

Informatie en advies 
De VMCA heeft een uitgebreid netwerk. Tal van organisaties weten de VMCA te vinden. In 2014 is het aantal organisaties dat ondersteuning heeft gevraagd rondom het werken met vrijwilligers stabiel gebleven. Het gaat hierbij enerzijds om kennismaking met nieuwe organisaties of projecten en anderzijds om ondersteuningsvragen van bekende organisaties. In 2014 zijn gesprekken gevoerd met de communicatie- en HR-afdeling van de gemeente Almere met als doel ambtenaren te stimuleren meer vrijwilligerswerk te doen. Deze gesprekken vinden nog steeds plaats.

Vertegenwoordigd in netwerken en overlegstructuren
​De VMCA is vertegenwoordigd in tal van netwerken en overlegstructuren in Almere. Eén van onze belangrijke doelen hierbij is het stimuleren van de samenwerking met andere organisaties en het versterken van het vrijwilligerswerk in Almere.

Samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk (SAV)
Het Samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk (SAV) bestaat uit 23 maatschappelijke organisaties die het vrijwilligerswerk in Almere een positieve impuls willen geven en meer willen samenwerken. De VMCA vervult een centrale en faciliterende rol en is het aanspreekpunt voor belanghebbenden. Vanuit het Samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk (SAV) is in maart 2014 een vrijwilligerswerkcafé georganiseerd voor vrijwilligerscoördinatoren. Het werkcafé, met als thema ‘De lusten en lasten van vrijwilligerswerk’, is georganiseerd in samenwerking met Zorggroep Almere en werd bijgewoond door ruim 50 personen, waaronder wethouder mevrouw I.R. Smidt. Met het oog op de ontwikkelingen rond de tegenprestatie vanaf 2015 (vanuit de Participatiewet) is het werkcafé dat gepland stond in het najaar van 2014 verschoven naar 2015.