Bestuur en Management team

Jan Nieuwenhuizen

Voorzitter

Francis Meester

Bestuurslid

Arjan Deutekom

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Malika Mouhmouh

Manager Wijk en Mantelzorg

Henriëtte Nauta

​​Manager Vrijwilligers-

werk

Jolien Hoek

Directeur

Het bestuur in 2014

De stichting heeft een bestuur op afstand, dat de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering van het beleid. In 2014 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Zitting in het bestuur hebben:

  • Jan van Berkel (voorzitter t/m december)

  • Arjan Deutekom (vicevoorzitter)

  • Wim Faber (t/m februari)

  • Francis Meester

  • Jan Nieuwenhuizen (vanaf februari) 

  • Shanti Tuinstra (t/m november).

Wim Faber heeft aan het einde van de maximale zittingstermijn afscheid genomen van het VMCA-bestuur.

Shanti Tuinstra heeft afscheid genomen na haar eerste zittingstermijn van 3 jaar.

Jan van Berkel heeft na 8 jaren en daarmee aan het einde van de maximale zittingstermijn de voorzittershamer per 2015 overgedragen aan Jan Nieuwenhuizen.


De VMCA heeft veel waardering voor de wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan hun bestuurszetel. Aan het eind van 2014 zijn er twee vacatures voor het bestuur. Deze zullen in 2015 worden ingevuld.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Jolien Hoek.