2014 in vogelvlucht

video-play-button
Ontwikkelingen 2014
De VMCA is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de transitie van het sociaal domein. Verandering van wetgeving en decentralisatie naar de gemeenten vond plaats op drie belangrijke terreinen: jeugd, langdurige zorg en participatie. Dit heeft een enorme impact op het werkterrein van de VMCA.
Van formeel naar informeel
Mensen zullen vaker een beroep doen op ondersteuning vanuit hun sociale netwerk en van vrijwilligers. Professionele hulp en ondersteuning zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit betekent dat er vaker en intensiever inzet wordt verwacht van mantelzorgers en dat er een groter beroep gedaan zal worden op vrijwilligers. 

Voorwoord door Jan Nieuwenhuizen, voorzitter van het bestuur

“Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere

waar iedereen naar vermogen meedoet”