Voor mantelzorgers

In de afgelopen jaren heeft er een kanteling plaatsgevonden in de maatschappij, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers. Anno 2015 geldt ook voor mantelzorgers: wat kunnen zij zelf doen en wat kan de omgeving bijdragen? De nadruk ligt niet langer op zorgen voor de mantelzorger, maar zorgen dat de mantelzorger zo zelfstandig mogelijk en in balans kan functio­neren. Hiervoor zijn 4 aandachtspunten geformuleerd:


Vinden

Mantelzorgers hebben meer behoefte aan informatie en advies. De VMCA heeft hierop ingespeeld door de samenwerking met partners te versterken, waardoor zij beter vindbaar wordt voor zowel verwijzers als mantelzorgers.

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn:

  • de samenwerking met de wijkteams, waar oog voor mantelzorgers inmiddels een prominente plek op de agenda heeft gekregen.
  • de toeleiding naar gemeentelijke voorzieningen zoals de Mantelzorgwaardering en het verkrijgen van woningurgentie.

Hierdoor hebben meer mantelzorgers de VMCA gevonden. Het aantal ingeschreven mantelzorgers bij de VMCA is gestegen met ruim 60% ten opzichte van 2014 naar 2.278.

Versterken

De VMCA is begin 2015 gestart met het in kaart brengen van de mate waarin mantelzorgers zich belast voelen. 

  • 36% voelt zich matig belast
  • 58% voelt zich ernstig belast

Mantelzorgers roepen vaak pas in een laat stadium hulp in. Om hen te versterken is er het afgelopen jaar aandacht geweest voor zowel individuele als collectieve ondersteuning van mantelzorgers in de vorm van cursussen, gespreksgroepen en bijeenkomsten.


Verlichten 

De VMCA heeft een nauwe samenwerking met de Gemeente Almere als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering van mantelzorgbeleid. In 2015 is de uitvoering van Mantelzorgwaardering en Woonurgentieregeling gestart. Daarnaast is er gestart met de voorbereidende fase voor de Huishoudelijke Hulp Toelage.


Verbinden 

De VMCA is verbonden aan diverse samenwerkingesverbanden: Knooppunt NAH, Autisme Netwerk Almere (ANA), Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT), AIC, Parkinson Vereniging, Zorggroep Almere, BreedOverlegPlus, Gemeente Almere.

Bekijk activiteiten