De feiten

In Almere doet 1 op de 3 volwassen inwoners vrijwilligerswerk, dat zijn ca. 50.000 mensen. In  Almere wonen ongeveer 13.200 mantelzorgers die zich intensief en langdurig inzetten voor hun naasten.

In 2015 zijn vanuit de VMCA 1.183 vrijwilligers actief geweest t.b.v. 2.820 klanten. 642 Almeerse vrijwilligers zijn via de Vrijwilligersacademie Almere getraind en 138 organisaties zijn door de VMCA geadviseerd over vrijwilligerswerkbeleid. 101 HBO-stagiaires hebben stage gelopen bij de VMCA.

De VMCA heeft eind 2015 ten minste 2.278 mantelzorgers in beeld (17% van het aantal mantelzorgers in Almere), 400 professionals zijn getraind in het herkennen en erkennen van mantelzorgers en 965 mantelzorgers hebben de mantelzorgwaardering ontvangen.