Bestuur en Management team


Bestuur en dagelijkse leiding

De VMCA is een stichting met een bestuur dat de hoofdlijnen van het beleid vaststelt en toezicht houdt op de uitvoering van het beleid. Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.

Zitting hierin hebben:


- Jan Nieuwenhuizen (voorzitter)

- Francis Meester (vicevoorzitter)

- Erwin Hietland

- Gerdien van der Ent


Arjan Deutekom is in juni afgetreden, nadat hij zijn maximale termijn had vervuld.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Jolien Hoek. Zij vormt samen met de beide sectormanagers, Malika Mouhmouh en HenriĆ«tte Nauta het managementteam.

Het bestuur en dagelijkse leiding in 2015

Lees verder...